MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Sümegi Pál adatai (2021.05.18)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
213
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
93
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
52
72
134
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
68
147
199
II. Könyvek
15
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
8
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
0
36
magyar nyelvű
---
3
1
2
b) Könyv, szerkesztőként 2
7
---
---
---
idegen nyelvű
---
4
---
---
magyar nyelvű
---
3
---
---
III. Könyvrészlet
224
---
---
---
idegen nyelvű
---
124
128
156
magyar nyelvű
---
100
69
117
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
42
---
---
---
idegen nyelvű
---
21
20
25
magyar nyelvű
---
21
14
17
Közlemények összesen (I.-IV.)
494
---
Absztrakt3
86
---
15
25
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
34
---
27
56
Összes tudományos közlemény
614
---
Hirsch index5
29
---
---
---
Oktatási művek
4
---
---
---
Felsőoktatási művek
3
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
3
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
1
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
32
---
---
---
Folyóiratcikk
27
1
1
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
5
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
14
2
4
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
37
38
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
98
113
Összes közlemény és összes idézőik
664
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. máj. 18. 9:44