M. Tóth Tivadar tudományos és oktatási munkásságának összefoglalása
MTA X. Földtudományok Osztálya (2021.10.18)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Összesen
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk2
94
---
---
---
teljes cikk2, nemzetközi folyóiratban
---
55
364
578
teljes cikk, hazai idegen nyelvű folyóiratban
---
24
47
183
teljes cikk, hazai magyar nyelvű folyóiratban
---
15
8
59
II.Könyvek
5
---
---
---
a) Szakkönyv és monográfia
3
---
---
---
Szakkönyv, kézikönyv, idegen nyelvű
---
0
0
0
Szakkönyv, kézikönyv, magyar nyelvű
---
1
0
8
Felsőoktatási tankönyv
---
2
0
0
b) Könyv, tanulmánygyűjtemény szerkesztőként
2
---
---
---
Szerkesztett könyv, idegen nyelvű
---
0
---
---
Szerkesztett könyv, magyar nyelvű
---
2
---
---
Felsőoktatási tankönyv
---
0
---
---
III.Könyvfejezet, szaktanulmány
22
---
---
---
Könyvfejezet, idegen nyelvű
---
3
0
0
Könyvfejezet, magyar nyelvű
---
19
11
28
Tankönyvekbe írt fejezetek
---
0
0
0
IV. Konferenciaközlemény3
43
---
---
---
idegen nyelven
---
28
16
33
magyar nyelven
---
15
0
4
V. Térképek4
0
---
0
0
Tudományos közlemények összesen(I-IV.)
164
---
446
893
VI. Egyéb tudományos
80
---
---
---
Egyéb tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is6
---
80
2
9
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok
---
0
0
0
Idézettség száma1
---
---
448
902
Hirsch-index1
16
---
---
---
Speciális tudománymetriai adatok
Száma
Első szerzős teljes tudományos közlemények száma
34
WOS és/vagy Scopus-ban referált folyóiratban megjelent tudományos folyóiratcikkek száma5
69
Az utolsó tudományos fokozat (Kandidátus) elnyerése utáni (1995) WOS és/vagy Scopusban referált foyóiratban megjelent tudományos folyóiratcikkek száma5
69
Idézettség WOS és/vagy Scopus-ban referált folyóiratban5
642
Az utolsó tudományos fokozat (Kandidátus) elnyerése utáni (1995) közlemények idézettsége WOS és/vagy Scopus-ban referált folyóiratban5
621
Megjegyzések:
A folyóiratcikkek között soroljuk fel a tematikus térképet.
A könyvfejezethez értjük a lektorált térképmagyarázó és kirándulásvezető egyes fejezetét, leírását.
A szakkönyvhöz értjük a lektorált térképmagyarázót és kirándulásvezetőt.
Az oktatási anyagokat és ismeretterjesztő közleményeket az általános összefoglaló táblázat mutatja. 
Nem teljes cikkhez értjük hozzászólásokat, korrekciókat. Az egyéb tudományos művekhez értjük a nem lektorált terepgyakorlatvezetőt, ismeretterjesztő térképet is.
1A disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva
2 Lektorált folyóiratban megjelent "szakcikk", "összefoglaló cikk", "rövid közlemény", "sokszerzős vagy csoportos szerzőségű közlemény" besorolású közlemények
3 Konferenciaközlemény folyóirat-különszámban, könyvben vagy egyéb konferenciakiadványban
4 Az atlasz, térkép könyvrészletként és az önálló térkép együtt
5 A Web of Science (WOS) és/vagy Scopus ban referált közleményeket az adatbázis-azonosító alapján összesíti a program
6 Az absztrakt besorolású közlemények (Folyóiratcikk/Absztrakt, Könyvrészlet/Absztrakt, Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt) idézetei nem kerülnek beszámolásra sem ebben, sem az "Idézettség száma" sorban
n.a. = nincs adat
2021. okt. 18. 19:10