MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Kázmér Miklós adatai (2022.07.01)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
75
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
43
851
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
1
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
23
470
525
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
8
5
9
II. Könyvek
18
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
5
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
19
26
magyar nyelvű
---
0
0
0
b) Könyv, szerkesztőként 2
13
---
---
---
idegen nyelvű
---
7
---
---
magyar nyelvű
---
6
---
---
III. Könyvrészlet
46
---
---
---
idegen nyelvű
---
34
187
246
magyar nyelvű
---
12
7
8
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
29
---
---
---
idegen nyelvű
---
17
60
96
magyar nyelvű
---
12
10
15
Közlemények összesen (I.-IV.)
168
---
Absztrakt3
163
---
43
75
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
42
---
112
150
Összes tudományos közlemény
373
---
Hirsch index5
23
---
---
---
Oktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
12
---
---
---
Folyóiratcikk
12
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
1
1
1
Egyéb szerzőség8
10
---
2
2
Idézők szerkesztett művekre
---
---
12
13
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
389
495
Összes közlemény és összes idézőik
396
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. júl. 1. 20:01