MTA IX.  Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Gelei Andrea adatai (2021.09.24)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások2
Teljes tudományos közlemények1
Összes
Részletezve
Független hivatkozások száma
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
54
---
252
285
a IX. Osztály nemzetközi listás folyóirataiban
---
4
113
123
 a IX. Osztály hazai listás folyóirataiban
---
36
119
142
egyéb tudományos folyóiratban idegen nyelven
---
5
12
12
egyéb tudományos folyóiratban magyar nyelven
---
9
8
8
II. Könyvek
28
---
62
67
a) Könyv
22
---
62
67
a1) szakkönyv, monográfia, kézikönyv (pp. > 112.)
2
---
2
2
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
2
2
2
a2) rövid könyv, monográfia (48 < pp. <= 112)
2
---
18
23
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
2
18
23
a3) műhelytanulmány és egyéb (pp. <= 48)
18
---
42
42
idegen nyelvű
---
2
7
7
magyar nyelvű
---
16
35
35
b) Szerkesztett könyv
6
---
---
idegen nyelvű
---
1
---
magyar nyelvű
---
5
---
III. Könyvrészlet
19
---
20
20
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
18
20
20
IV. Konferenciakötetben megjelent teljes előadásszöveg
16
---
4
5
idegen nyelvű
---
7
1
2
magyar nyelvű
---
9
3
3
Tudományos közlemények összesen (I.-IV.)
117
---
338
377
idegen nyelvű hivatkozások összesen (I.-IV.)
---
---
166
175
További tudományos művek4
62
---
57
58
Felsőoktatási művek
4
---
30
35
Tankönyv, jegyzet
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
2
30
35
tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
tankönyv része magyar nyelven
---
1
0
0
Ismeretterjesztő művek
Könyvek
0
---
0
0
Folyóiratcikkek, könyvrészletek
8
---
3
3
Közérdekű nem besorolt művek
6
---
0
0
Megjegyzések
A IX. Osztály doktori bizottságai és rövidítései:
Állam- és Jogtudományi Bizottság (ÁJB)
Demográfia (DEM)
Gazdaságtudományi Minősítő Bizottság (GMB)
Hadtudományi Bizottság (HDT)
Nemzetközi- és Fejlődéstanulmányok Tudományos Bizottság (NFT)
Politikatudományi Bizottság (PLT)
Regionális Tudományok Bizottsága (RGT)
Szociológiai Tudományos Bizottság (SzOC)
Az MTMT nem tudja szolgáltatni a folyóiratok bizottsági besorolását, ezt a pályázóknak kell a közlemények pontozásához figyelembevennie, a IX. Osztály honlapján szereplő információk alapján.
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
'--- : Nem kitölthető cella
1 Teljes tudományos közlemény ebben az adatbázisban: (részletek)
I. Folyóiratcikk : szakcikk, tanulmány, esszé, összefoglaló cikk, rövid, 3 oldalt meghaladó közlemény
II. Könyv jellegű kiadványok:
a1) 112 oldalt (cca. 7 szerzői ívet) meghaladó szakkönyv, monográfia, kézikönyv
a2) 48 oldalt meghaladó, de-112 oldalnál nem hosszabb (cca. 3-7 szerzői ív) terjedelmű kis monográfia
a3) 48 oldal (cca. 3 szerzői ív) vagy annál rövidebb műhelytanulmány és egyéb könyv jellegű kiadvány
III. Könyvrészlet : szaktanulmány, esszé, fejezet 112 oldalt (cca. 7 szerzői ívet) meghaladó szakkönyvben, monográfiában, kézikönyvben.
2 Disszertáció és egyéb típusú, valamint a szerkesztett könyvekre adott hivatkozások nélkül.
3 Ide értve a teljes közlemények listájában nem szereplő publikációkat, a műhelytanulmányokat, munkahelyi monográfiákat, a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent műveket és minden olyan tudományos művet, ami a I.-IV. sorokban nem került összeszámlálásra.
2021. szept. 24. 14:25