Bednanics Gábor tudományos és oktatói munkásságának összefoglalása
MTMT tudománymetriai táblázat 
Irodalomtudományi Bizottság
MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya (2022.06.24)
Tudományos közlemények
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (2007)
Összesen
Összes tudományos közlemények száma
39
85
Egyszerzős monográfia
3
4
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
3
4
Két- vagy többszerzős monográfia
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Sajtó alá rendezett tudományos szövegkiadáskötet
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Tanulmánykötet, szerzőként
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Tanulmánykötet, szerkesztőként
4
9
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
4
9
Tudományos művek fordítása
0
0
- mongráfia
0
0
- tanulmány
0
0
- egyéb
0
0
Tanulmány folyóiratban (> 5 oldal)
7
15
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
4
4
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
3
11
Könyvfejezet, konferencia- vagy többszerzős tanulmánykötetben megjelent tudományos közlemény (konferencia-absztraktokat kivéve)
23
35
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
2
3
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
1
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
21
31
Ismertetés, kritika, recenzió (szakfolyóiratban)
1
19
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
1
19
Egyéb tudományos
1
3
- kisebb közlemények (<= 5 oldal)
1
3
- forrásszövegek közzététele, forráskiadás-kötet szerkesztése
0
0
- kiállítási katalógustételek
0
0
- egyéb tudományos közlemények közül idegen nyelvű
0
0
Tudományos közlemények összesen
39
85
Egyéb közlemények
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (2007)
Összesen
Ismeretterjesztő cikk
3
7
Esszé, népszerű kiadások elő- és utószava, köszöntő, nekrológ stb.
1
1
Tankönyv, felsőoktatási jegyzet
1
1
Fejezet tankönyvben, felsőoktatási jegyzetben
0
0
Szerkesztett tankönyv, szerkesztett felsőoktatási jegyzet
0
0
Összesen
5
9
A közlemények független idézettsége
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (2007)
Összesen
Folyóiratban
71
196
Idegen nyelvű
0
4
Magyar nyelvű
71
192
Könyvben
36
106
Idegen nyelvű
13
17
Magyar nyelvű
23
89
Könyvrészletben, tanulmányban
21
62
Idegen nyelvű
2
9
Magyar nyelvű
19
53
Disszertációban
9
35
Idegen nyelvű
0
0
Magyar nyelvű
9
35
Egyéb típusú idézők
14
20
Idegen nyelvű
0
0
Magyar nyelvű
14
20
Minden típusú idéző összegezve
151
419
Idegen nyelvű összegezve
15
30
Magyar nyelvű összegezve
136
389
A doktori eljáráshoz szükséges további adatokhoz lásd az Irodalomtudományi Bizottság kiegészítő adatlapját
n.a. = nincs adat
2022. jún. 24. 19:10