MTA IX.  Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Rajnai Zoltán adatai (2022.01.17)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások2
Teljes tudományos közlemények1
Összes
Részletezve
Független hivatkozások száma
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
75
---
105
128
a IX. Osztály nemzetközi listás folyóirataiban
---
10
51
61
 a IX. Osztály hazai listás folyóirataiban
---
31
29
31
egyéb tudományos folyóiratban idegen nyelven
---
18
19
30
egyéb tudományos folyóiratban magyar nyelven
---
16
6
6
II. Könyvek
37
---
3
4
a) Könyv
24
---
3
4
a1) szakkönyv, monográfia, kézikönyv (pp. > 112.)
9
---
0
0
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
9
0
0
a2) rövid könyv, monográfia (48 < pp. <= 112)
9
---
0
1
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
9
0
1
a3) műhelytanulmány és egyéb (pp. <= 48)
6
---
3
3
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
6
3
3
b) Szerkesztett könyv
13
---
---
idegen nyelvű
---
11
---
magyar nyelvű
---
2
---
III. Könyvrészlet
10
---
0
0
idegen nyelvű
---
5
0
0
magyar nyelvű
---
5
0
0
IV. Konferenciakötetben megjelent teljes előadásszöveg
19
---
32
32
idegen nyelvű
---
9
2
2
magyar nyelvű
---
10
30
30
Tudományos közlemények összesen (I.-IV.)
141
---
140
164
idegen nyelvű hivatkozások összesen (I.-IV.)
---
---
96
112
További tudományos művek4
63
---
38
54
Felsőoktatási művek
1
---
0
1
Tankönyv, jegyzet
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
1
0
1
tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Ismeretterjesztő művek
Könyvek
0
---
0
0
Folyóiratcikkek, könyvrészletek
1
---
0
0
Közérdekű nem besorolt művek
0
---
0
0
Megjegyzések
A IX. Osztály doktori bizottságai és rövidítései:
Állam- és Jogtudományi Bizottság (ÁJB)
Demográfia (DEM)
Gazdaságtudományi Minősítő Bizottság (GMB)
Hadtudományi Bizottság (HDT)
Nemzetközi- és Fejlődéstanulmányok Tudományos Bizottság (NFT)
Politikatudományi Bizottság (PLT)
Regionális Tudományok Bizottsága (RGT)
Szociológiai Tudományos Bizottság (SzOC)
Az MTMT nem tudja szolgáltatni a folyóiratok bizottsági besorolását, ezt a pályázóknak kell a közlemények pontozásához figyelembevennie, a IX. Osztály honlapján szereplő információk alapján.
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
'--- : Nem kitölthető cella
1 Teljes tudományos közlemény ebben az adatbázisban: (részletek)
I. Folyóiratcikk : szakcikk, tanulmány, esszé, összefoglaló cikk, rövid, 3 oldalt meghaladó közlemény
II. Könyv jellegű kiadványok:
a1) 112 oldalt (cca. 7 szerzői ívet) meghaladó szakkönyv, monográfia, kézikönyv
a2) 48 oldalt meghaladó, de-112 oldalnál nem hosszabb (cca. 3-7 szerzői ív) terjedelmű kis monográfia
a3) 48 oldal (cca. 3 szerzői ív) vagy annál rövidebb műhelytanulmány és egyéb könyv jellegű kiadvány
III. Könyvrészlet : szaktanulmány, esszé, fejezet 112 oldalt (cca. 7 szerzői ívet) meghaladó szakkönyvben, monográfiában, kézikönyvben.
2 Disszertáció és egyéb típusú, valamint a szerkesztett könyvekre adott hivatkozások nélkül.
3 Ide értve a teljes közlemények listájában nem szereplő publikációkat, a műhelytanulmányokat, munkahelyi monográfiákat, a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent műveket és minden olyan tudományos művet, ami a I.-IV. sorokban nem került összeszámlálásra.
2022. jan. 17. 20:29