Nyári Tibor András tudományos és oktatási közleményeinek összefoglalása MTA V. Orvostudományi Osztály (2022.05.17)
Tudományos és oktatási közlemények
Száma
Hivatkozások 1
Összesen
Részletezve
Független
Összesen
I. Folyóiratcikk 2
125
---
---
---
szakcikk, nemzetközi folyóiratban, idegen nyelvű
---
80
963
szakcikk, hazai idegen nyelvű
---
3
1
1
szakcikk, magyar nyelvű
---
28
17
29
szakcikk, sokszerzős, érdemi szerzőként 3
---
2
35
38
összefoglaló közlemény
---
1
2
4
rövid közlemény
---
11
57
72
II. Könyv
0
---
---
---
a) Szakkönyv, kézikönyv, tankönyv szerzőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
aa) Felsőoktatási tankönyv
---
0
0
0
b) Szakkönyv, kézikönyv, konferenciakötet, tankönyv szerkesztőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
bb) Felsőoktatási tankönyv
---
0
III. Könyvrészlet
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
cc) Felsőoktatási tankönyvfejezet
---
0
0
0
IV. Konferenciaközlemény 4
8
---
0
0
Oktatási közlemények összesen (II.aa,bb-III.cc)
---
0
0
0
Tudományos közlemények összesen (I.-IV)
134
Tudományos és oktatási közlemények összesen (I-IV.)
134
---
V. További tudományos művek
12
---
---
---
További  tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is
---
8
0
0
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok
---
4
5
8
Oltalmak (szabadalmak)
---
0
0
0
VI. Hivatkozott absztraktok 5
0
---
0
0
Összes hivatkozás 1
---
---
Hirsch index 6
20
---
---
---
g index 6
31
---
---
---
Speciális tudománymetriai adatok
Száma
Összes hivatkozás
Első szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
19
157
Utolsó szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
12
89
A tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (1998) teljes tudományos folyóiratcikkek száma
114
Az utolsó 10 év (2012 - 2022) tudományos, teljes, lektorált tudomáyos folyóiratcikkeinek száma
55
477
A legmagasabb hivatkozottságú közlemény hivatkozásainak száma (az összes hivatkozás százalékában)
72
5,80%
Hivatkozások száma, amelyek nem szerepelnek a WoS/Scopus rendszerben
---
246
Jelentés, guideline
0
0
Csoportos (multicentrikus) közleményben kollaborációs közreműködő 7
0
0
Megjegyzések:
1 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli, a WoS és/vagy Scopus rendszerben nyilvántartott adatok
2 lektorált, tudományos folyóiratban
3 a szerző írásban nyilatkozik, hogy érdemi szerzői hozzájárulásával készültek szerzőként jegyzett közleményei, és az érdemi hozzájárulást dokumentálni tudja
4 konferenciaközlemény folyóiratban, könyvben vagy egyéb konferenciakötetben
5 nem-hivatkozott absztrakt itt nem kerül az összesítésbe
6 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli összes hivakozással számolva. A Hirsch és a g index definíciója
7 közreműködés esetén a csoportos szerzőségű közlemények hivatkozottsága külön értékelendő, és nem számítható be az összesített hivatkozások közé
n.a. = nincs adat
2022. máj. 17. 5:27