MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Faragó László adatai (2023.03.28)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
57
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
6
55
58
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
1
1
1
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
50
580
580
II. Könyvek
10
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
8
---
---
---
idegen nyelvű
---
4
36
36
magyar nyelvű
---
4
108
108
b) Könyv, szerkesztőként2
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
2
---
---
III. Könyvrészlet
38
---
---
---
idegen nyelvű
---
12
46
46
magyar nyelvű
---
26
107
107
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
28
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
7
7
magyar nyelvű
---
23
15
15
Közlemények összesen (I.-IV.)
133
---
955
958
Absztrakt3
2
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
47
---
93
94
Összes tudományos közlemény
182
---
Hirsch index5
18
---
---
---
Oktatási művek
3
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
3
---
9
9
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
3
---
21
21
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
8
8
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
52
52
Összes közlemény és összes idézőik
188
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. márc. 28. 0:55