Takácsné György Katalin szakirodalmi munkásságának összefoglalása
MTA IV. Agrártudományok Osztálya (2021.12.05)
Tudományos és oktatási közlemények1
Közlemények fokozat (Kandidátus) után(1995)
Hivatkozások1 fokozat (Kandidátus) után2(1995)
Közlemények összesen
Hivatkozások1 Összesen
Folyóiratcikk, lektorált szakfolyóiratban, teljes3
133
476
138
543
ebből első vagy utolsó szerző
127
462
132
529
magyar nyelvű cikk
46
145
51
212
magyar nyelvű cikk osztálylistás folyóiratokban
24
120
29
187
idegen nyelvű cikk IF-os szakfolyóiratban
8
88
8
88
idegen nyelvű cikk nem IF-os szakfolyóiratban
79
243
79
243
idegen nyelvű cikk osztálylistás folyóiratokban
53
201
53
201
idegen nyelvű cikk hazai szakfolyóiratban
34
155
34
155
Konferencia közlemény folyóiratban (teljes)
3
---
3
---
magyar nyelvű
0
---
0
---
idegen nyelvű
3
---
3
---
Szakkönyv
6
29
7
30
magyar nyelvű, egy szerzős
1
21
2
22
magyar nyelvű, több szerzős
3
8
3
8
idegen nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
idegen nyelvű, több szerzős
2
0
2
0
Szakkönyv, szerkesztőként
15
---
15
---
magyar nyelvű
6
---
6
---
idegen nyelvű
9
---
9
---
Könyvfejezet
34
67
36
68
magyar nyelvű, egy szerzős
10
16
10
16
magyar nyelvű, több szerzős
10
43
12
44
idegen nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
idegen nyelvű, több szerzős
14
8
14
8
Felsőoktatási tankönyv, jegyzet
14
---
14
---
egy szerzős
7
---
7
---
több szerzős
7
---
7
---
Fejezet felsőoktatási tankönyvben, jegyzetben
6
---
6
---
egy szerzős
4
---
4
---
több szerzős
2
---
2
---
Szerkesztett felsőoktatási tankönyv és/vagy jegyzet
3
---
3
---
Tanulmány- vagy konferenciakötetben megjelent konferencia közlemény (proceedings)
 
130
---
131
---
magyar nyelvű
82
---
83
---
idegen nyelvű
48
---
48
---
Összes tudományos és oktatási közleményeinek száma
344
572
353
641
Tudománymetriai adatok
A tudományos fokozat után (1995)
Összesen
Független hivatkozások száma
553
622
magyar nyelvű
208
243
idegen nyelvű
345
379
hivatkozások nemzetközi adatbázisokban (WoS és/vagy Scopus)4
74
74
Hirsch-index1
---
14
Ismeretterjesztő közlemények száma
48
59
ismeretterjesztő könyvek
10
11
egyéb ismeretterjesztő művek
38
48
Szabadalmak, oltalmak5
Fokozat után (1995)
Összesen
hazai
0
0
külföldi
0
0
Megjegyzések:
1
disszertációk és egyéb típusú hivatkozások nélkül
2
A tudományos fokozat után: a disszertáció benyújtásának éve után
3
A teljes tudományos folyóiratcikkek közé a szakcikk, összefoglaló cikk, rövid közlemény, esszé besorolású folyóirat közlemények kerülnek a nagy nemzetközi adatbázisokban referált folyóiratokban és a IV. osztály listáján szereplő folyóiratokban megjelent (lektorált) és teljes cikkek.
4
A Web of Science-ben (WOS) és a Scopusban szereplő hivatkozások: az adatbázis azonosítókkal megjelölve
5
Az elismert fajták listáját az Osztálynak listán kell beküldeni
n.a. = nincs adat
2021. dec. 5. 14:49