MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Takácsné György Katalin adatai (2021.11.27)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
140
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
53
167
175
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
5
2
2
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
34
145
155
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
48
209
210
II. Könyvek
26
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
10
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
0
0
magyar nyelvű
---
8
30
30
b) Könyv, szerkesztőként 2
16
---
---
---
idegen nyelvű
---
9
---
---
magyar nyelvű
---
7
---
---
III. Könyvrészlet
36
---
---
---
idegen nyelvű
---
14
10
10
magyar nyelvű
---
22
60
60
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
134
---
---
---
idegen nyelvű
---
51
57
59
magyar nyelvű
---
83
57
57
Közlemények összesen (I.-IV.)
336
---
737
758
Absztrakt3
9
---
3
3
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
53
---
78
78
Összes tudományos közlemény
398
---
818
839
Hirsch index5
15
---
---
---
Oktatási művek
23
---
---
---
Felsőoktatási művek
23
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
16
7
7
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
6
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
59
---
---
---
Folyóiratcikk
18
3
3
Könyvek
---
11
3
3
További ismeretterjesztő művek
---
30
3
3
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
5
1
1
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
15
17
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
77
77
Összes közlemény és összes idézőik
485
---
927
950
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. nov. 27. 13:04