MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Enyedi György adatai (2023.11.30)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
361
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
44
154
154
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
3
6
6
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
13
19
21
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
301
694
694
II. Könyvek
50
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
26
---
---
---
idegen nyelvű
---
6
113
113
magyar nyelvű
---
20
815
815
b) Könyv, szerkesztőként2
24
---
---
---
idegen nyelvű
---
17
---
---
magyar nyelvű
---
7
---
---
III. Könyvrészlet
116
---
---
---
idegen nyelvű
---
66
262
262
magyar nyelvű
---
50
161
161
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
53
---
---
---
idegen nyelvű
---
23
6
6
magyar nyelvű
---
30
47
47
Közlemények összesen (I.-IV.)
580
---
Absztrakt3
7
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
91
---
93
93
Összes tudományos közlemény
678
---
Hirsch index5
21
---
---
---
Oktatási művek
16
---
---
---
Felsőoktatási művek
6
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
3
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
3
0
0
Oktatási anyag
10
---
1
1
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
62
---
---
---
Folyóiratcikk
48
5
5
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
14
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
2
---
1
1
További közlemények7
3
2
2
Egyéb szerzőség8
2
---
1
1
Idézők szerkesztett művekre
---
---
274
274
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
54
54
Összes közlemény és összes idézőik
763
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. nov. 30. 16:01