MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Szabó Miklós adatai (2023.03.22)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
317
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
16
27
31
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
207
122
141
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
94
11
12
II. Könyvek
26
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
17
---
---
---
idegen nyelvű
---
9
0
0
magyar nyelvű
---
8
23
23
b) Könyv, szerkesztőként2
9
---
---
---
idegen nyelvű
---
7
---
---
magyar nyelvű
---
2
---
---
III. Könyvrészlet
93
---
---
---
idegen nyelvű
---
83
153
169
magyar nyelvű
---
10
1
1
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
33
---
---
---
idegen nyelvű
---
26
2
2
magyar nyelvű
---
7
0
0
Közlemények összesen (I.-IV.)
469
---
339
379
Absztrakt3
0
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
188
---
0
0
Összes tudományos közlemény
657
---
339
379
Hirsch index5
11
---
---
---
Oktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
41
---
---
---
Folyóiratcikk
26
1
1
Könyvek
---
10
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
5
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
4
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
151
156
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
29
29
Összes közlemény és összes idézőik
702
---
520
565
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. márc. 22. 12:53