MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Bálint Csanád adatai (2022.01.14)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
73
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
10
43
43
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
22
77
77
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
41
149
149
II. Könyvek
13
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
8
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
160
160
magyar nyelvű
---
3
57
57
b) Könyv, szerkesztőként 2
5
---
---
---
idegen nyelvű
---
4
---
---
magyar nyelvű
---
1
---
---
III. Könyvrészlet
36
---
---
---
idegen nyelvű
---
22
83
83
magyar nyelvű
---
14
26
26
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
10
---
---
---
idegen nyelvű
---
9
31
31
magyar nyelvű
---
1
1
1
Közlemények összesen (I.-IV.)
132
---
627
627
Absztrakt3
1
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
61
---
17
17
Összes tudományos közlemény
194
---
644
644
Hirsch index5
12
---
---
---
Oktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
1
1
1
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
16
---
---
---
Folyóiratcikk
12
3
3
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
4
8
8
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
4
---
0
0
További közlemények7
5
4
4
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
8
8
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
2
2
Összes közlemény és összes idézőik
220
---
670
670
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. jan. 14. 12:14