MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Fülöp Márta adatai (2021.09.17)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
95
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
43
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
7
17
22
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
45
219
270
II. Könyvek
20
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
9
---
---
---
idegen nyelvű
---
7
2
2
magyar nyelvű
---
2
6
10
b) Könyv, szerkesztőként 2
11
---
---
---
idegen nyelvű
---
7
---
---
magyar nyelvű
---
4
---
---
III. Könyvrészlet
66
---
---
---
idegen nyelvű
---
35
159
210
magyar nyelvű
---
31
82
101
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
48
---
---
---
idegen nyelvű
---
41
69
94
magyar nyelvű
---
7
10
14
Közlemények összesen (I.-IV.)
229
---
Absztrakt3
265
---
34
53
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
45
---
51
64
Összes tudományos közlemény
539
---
Hirsch index5
25
---
---
---
Oktatási művek
8
---
---
---
Felsőoktatási művek
4
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
2
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
2
17
20
Oktatási anyag
4
---
1
2
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
8
---
---
---
Folyóiratcikk
7
2
3
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
1
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
7
---
0
0
További közlemények7
1
0
0
Egyéb szerzőség8
4
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
57
63
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
746
785
Összes közlemény és összes idézőik
567
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. szept. 17. 8:43