Szili Kovács Tibor szakirodalmi munkásságának összefoglalása
MTA IV. Agrártudományok Osztálya (2021.09.24)
Tudományos és oktatási közlemények1
Közlemények fokozat (Kandidátus) után(1996)
Hivatkozások1 fokozat (Kandidátus) után2(1996)
Közlemények összesen
Hivatkozások1 Összesen
Folyóiratcikk, lektorált szakfolyóiratban, teljes3
69
519
79
567
ebből első vagy utolsó szerző
30
205
37
239
magyar nyelvű cikk
23
117
26
139
magyar nyelvű cikk osztálylistás folyóiratokban
19
115
22
137
idegen nyelvű cikk IF-os szakfolyóiratban
37
294
38
295
idegen nyelvű cikk nem IF-os szakfolyóiratban
9
108
15
133
idegen nyelvű cikk osztálylistás folyóiratokban
15
72
19
91
idegen nyelvű cikk hazai szakfolyóiratban
17
89
21
108
Konferencia közlemény folyóiratban (teljes)
4
---
4
---
magyar nyelvű
0
---
0
---
idegen nyelvű
4
---
4
---
Szakkönyv
0
0
0
0
magyar nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
magyar nyelvű, több szerzős
0
0
0
0
idegen nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
idegen nyelvű, több szerzős
0
0
0
0
Szakkönyv, szerkesztőként
2
---
2
---
magyar nyelvű
0
---
0
---
idegen nyelvű
2
---
2
---
Könyvfejezet
2
3
3
3
magyar nyelvű, egy szerzős
0
0
1
0
magyar nyelvű, több szerzős
1
0
1
0
idegen nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
idegen nyelvű, több szerzős
1
3
1
3
Felsőoktatási tankönyv, jegyzet
0
---
0
---
egy szerzős
0
---
0
---
több szerzős
0
---
0
---
Fejezet felsőoktatási tankönyvben, jegyzetben
1
---
1
---
egy szerzős
0
---
0
---
több szerzős
1
---
1
---
Szerkesztett felsőoktatási tankönyv és/vagy jegyzet
0
---
0
---
Tanulmány- vagy konferenciakötetben megjelent konferencia közlemény (proceedings)
 
36
---
53
---
magyar nyelvű
24
---
33
---
idegen nyelvű
12
---
20
---
Összes tudományos és oktatási közleményeinek száma
114
522
142
570
Tudománymetriai adatok
A tudományos fokozat után (1996)
Összesen
Független hivatkozások száma
366
405
magyar nyelvű
47
68
idegen nyelvű
319
337
hivatkozások nemzetközi adatbázisokban (WoS és/vagy Scopus)4
277
286
Hirsch-index1
---
12
Ismeretterjesztő közlemények száma
0
0
ismeretterjesztő könyvek
0
0
egyéb ismeretterjesztő művek
0
0
Szabadalmak, oltalmak5
Fokozat után (1996)
Összesen
hazai
0
0
külföldi
0
0
Megjegyzések:
1
disszertációk és egyéb típusú hivatkozások nélkül
2
A tudományos fokozat után: a disszertáció benyújtásának éve után
3
A teljes tudományos folyóiratcikkek közé a szakcikk, összefoglaló cikk, rövid közlemény, esszé besorolású folyóirat közlemények kerülnek a nagy nemzetközi adatbázisokban referált folyóiratokban és a IV. osztály listáján szereplő folyóiratokban megjelent (lektorált) és teljes cikkek.
4
A Web of Science-ben (WOS) és a Scopusban szereplő hivatkozások: az adatbázis azonosítókkal megjelölve
5
Az elismert fajták listáját az Osztálynak listán kell beküldeni
n.a. = nincs adat
2021. szept. 24. 14:07