MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Wimmer Ágnes adatai (2021.06.24)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
21
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
3
24
33
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
18
55
61
II. Könyvek
55
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
32
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
2
2
magyar nyelvű
---
27
130
154
b) Könyv, szerkesztőként 2
23
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
23
---
---
III. Könyvrészlet
17
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
3
3
magyar nyelvű
---
15
12
13
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
34
---
---
---
idegen nyelvű
---
14
27
43
magyar nyelvű
---
20
0
1
Közlemények összesen (I.-IV.)
127
---
253
310
Absztrakt3
6
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
74
---
24
26
Összes tudományos közlemény
207
---
277
336
Hirsch index5
11
---
---
---
Oktatási művek
15
---
---
---
Felsőoktatási művek
7
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
7
2
2
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
8
---
6
6
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
2
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
2
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
2
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
32
37
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
204
213
Összes közlemény és összes idézőik
226
---
521
594
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. jún. 24. 11:48