MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Szűcs Péter adatai (2023.03.29)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
113
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
46
326
470
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
28
30
47
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
39
54
66
II. Könyvek
7
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
b) Könyv, szerkesztőként2
6
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
---
---
magyar nyelvű
---
3
---
---
III. Könyvrészlet
44
---
---
---
idegen nyelvű
---
28
35
39
magyar nyelvű
---
16
20
23
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
229
---
---
---
idegen nyelvű
---
88
77
94
magyar nyelvű
---
141
9
17
Közlemények összesen (I.-IV.)
393
---
551
756
Absztrakt3
27
---
1
1
Kutatási adat
1
0
0
További tudományos művek4
174
---
30
42
Összes tudományos közlemény
595
---
582
799
Hirsch index5
15
---
---
---
Oktatási művek
2
---
---
---
Felsőoktatási művek
2
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
1
1
1
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
1
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
1
---
---
---
Folyóiratcikk
1
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
4
---
0
0
További közlemények7
1
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
29
30
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
47
50
Összes közlemény és összes idézőik
604
---
659
880
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. márc. 29. 8:07