MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Szarvák Tibor adatai (2024.05.18)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
37
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
2
2
2
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
1
1
1
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
2
2
2
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
32
29
30
II. Könyvek
7
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
7
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
1
1
magyar nyelvű
---
6
2
3
b) Könyv, szerkesztőként2
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
III. Könyvrészlet
44
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
2
2
magyar nyelvű
---
42
25
25
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
17
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
0
0
magyar nyelvű
---
14
11
11
Közlemények összesen (I.-IV.)
105
---
75
77
Absztrakt3
4
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
28
---
16
16
Összes tudományos közlemény
137
---
91
93
Hirsch index5
4
---
---
---
Oktatási művek
3
---
---
---
Felsőoktatási művek
2
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
2
0
0
Oktatási anyag
1
---
1
1
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
9
---
---
---
Folyóiratcikk
8
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
1
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
8
---
0
0
További közlemények7
1
0
0
Egyéb szerzőség8
2
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
12
13
Összes közlemény és összes idézőik
160
---
104
107
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2024. máj. 18. 13:43