MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Lengyel György adatai (2024.04.12)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
61
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
38
966
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
10
70
70
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
13
83
98
II. Könyvek
4
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
29
29
magyar nyelvű
---
0
0
0
b) Könyv, szerkesztőként2
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
---
---
magyar nyelvű
---
1
---
---
III. Könyvrészlet
9
---
---
---
idegen nyelvű
---
6
48
48
magyar nyelvű
---
3
0
0
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
9
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
14
15
magyar nyelvű
---
4
12
13
Közlemények összesen (I.-IV.)
83
---
Absztrakt3
3
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
9
---
8
8
Összes tudományos közlemény
95
---
Hirsch index5
19
---
---
---
Oktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
2
---
---
---
Folyóiratcikk
1
4
4
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
1
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
23
24
Összes közlemény és összes idézőik
97
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2024. ápr. 12. 16:08