MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Tusor Péter adatai (2021.05.18)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
59
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
6
9
9
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
7
60
64
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
46
345
345
II. Könyvek
34
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
18
---
---
---
idegen nyelvű
---
14
297
298
magyar nyelvű
---
4
224
224
b) Könyv, szerkesztőként 2
16
---
---
---
idegen nyelvű
---
8
---
---
magyar nyelvű
---
8
---
---
III. Könyvrészlet
88
---
---
---
idegen nyelvű
---
38
51
51
magyar nyelvű
---
50
220
220
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
3
34
34
Közlemények összesen (I.-IV.)
184
---
Absztrakt3
6
---
35
35
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
25
---
52
52
Összes tudományos közlemény
215
---
Hirsch index5
22
---
---
---
Oktatási művek
4
---
---
---
Felsőoktatási művek
4
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
4
8
8
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
10
---
---
---
Folyóiratcikk
6
4
4
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
4
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
2
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
7
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
61
62
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
111
111
Összes közlemény és összes idézőik
238
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. máj. 18. 9:31