Nagy Zoltán tudományos és oktatási közleményeinek összefoglalása MTA V. Orvostudományi Osztály (2024.04.19)
Tudományos és oktatási közlemények
Száma
Hivatkozások 1
Összesen
Részletezve
Független
Összesen
I. Folyóiratcikk 2
206
---
---
---
szakcikk, nemzetközi folyóiratban, idegen nyelvű
---
80
szakcikk, hazai idegen nyelvű
---
7
22
42
szakcikk, magyar nyelvű
---
56
81
87
szakcikk, sokszerzős, érdemi szerzőként 3
---
0
0
0
összefoglaló közlemény
---
5
62
72
rövid közlemény
---
58
753
809
II. Könyv
8
---
---
---
a) Szakkönyv, kézikönyv, tankönyv szerzőként
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
0
0
magyar nyelvű
---
1
0
0
aa) Felsőoktatási tankönyv
---
0
0
0
b) Szakkönyv, kézikönyv, konferenciakötet, tankönyv szerkesztőként
5
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
---
---
magyar nyelvű
---
4
---
---
bb) Felsőoktatási tankönyv
---
0
III. Könyvrészlet
67
---
---
---
idegen nyelvű
---
11
3
13
magyar nyelvű
---
53
0
1
cc) Felsőoktatási tankönyvfejezet
---
3
0
0
IV. Konferenciaközlemény 4
17
---
59
66
Oktatási közlemények összesen (II.aa,bb-III.cc)
---
3
0
0
Tudományos közlemények összesen (I.-IV)
295
Tudományos és oktatási közlemények összesen (I-IV.)
298
---
V. További tudományos művek
56
---
---
---
További  tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is
---
48
2
2
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok
---
8
5
20
Oltalmak (szabadalmak)
---
0
0
0
VI. Hivatkozott absztraktok 5
4
---
19
22
Összes hivatkozás 1
---
---
Hirsch index 6
34
---
---
---
g index 6
55
---
---
---
Speciális tudománymetriai adatok
Száma
Összes hivatkozás
Első szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
56
877
Utolsó szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
92
965
A tudományos fokozat elnyerése utáni (nincs adat) teljes tudományos folyóiratcikkek száma
n.a.
n.a.
Az utolsó 10 év (2014 - 2024) tudományos, teljes, lektorált tudomáyos folyóiratcikkeinek száma
11
175
A legmagasabb hivatkozottságú közlemény hivatkozásainak száma (az összes hivatkozás százalékában)
382
10,79%
Hivatkozások száma, amelyek nem szerepelnek a WoS/Scopus rendszerben
---
203
Jelentés, guideline
0
0
Csoportos (multicentrikus) közleményben kollaborációs közreműködő 7
1
Megjegyzések:
1 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli, a WoS és/vagy Scopus rendszerben nyilvántartott adatok
2 lektorált, tudományos folyóiratban
3 a szerző írásban nyilatkozik, hogy érdemi szerzői hozzájárulásával készültek szerzőként jegyzett közleményei, és az érdemi hozzájárulást dokumentálni tudja
4 konferenciaközlemény folyóiratban, könyvben vagy egyéb konferenciakötetben
5 nem-hivatkozott absztrakt itt nem kerül az összesítésbe
6 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli összes hivakozással számolva. A Hirsch és a g index definíciója
7 közreműködés esetén a csoportos szerzőségű közlemények hivatkozottsága külön értékelendő, és nem számítható be az összesített hivatkozások közé
n.a. = nincs adat
2024. ápr. 19. 10:47