MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Fehér M. István adatai (2024.02.21)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
175
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
39
196
197
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
5
12
12
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
20
77
77
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
111
295
296
II. Könyvek
32
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
12
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
23
23
magyar nyelvű
---
11
342
342
b) Könyv, szerkesztőként2
20
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
---
---
magyar nyelvű
---
15
---
---
III. Könyvrészlet
147
---
---
---
idegen nyelvű
---
80
351
351
magyar nyelvű
---
67
204
204
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
21
---
---
---
idegen nyelvű
---
13
61
61
magyar nyelvű
---
8
43
43
Közlemények összesen (I.-IV.)
375
---
Absztrakt3
6
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
329
---
73
73
Összes tudományos közlemény
710
---
Hirsch index5
16
---
---
---
Oktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
13
---
---
---
Folyóiratcikk
11
6
6
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
2
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
14
---
10
10
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
2
---
51
51
Idézők szerkesztett művekre
---
---
278
283
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
290
290
Összes közlemény és összes idézőik
739
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2024. febr. 21. 15:54