MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Laczkó József adatai (2022.07.01)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
31
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
18
214
304
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
7
5
16
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
6
0
0
II. Könyvek
2
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
b) Könyv, szerkesztőként 2
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
III. Könyvrészlet
8
---
---
---
idegen nyelvű
---
6
2
3
magyar nyelvű
---
2
0
0
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
29
---
---
---
idegen nyelvű
---
28
8
17
magyar nyelvű
---
1
0
0
Közlemények összesen (I.-IV.)
70
---
229
340
Absztrakt3
66
---
1
15
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
11
---
1
4
Összes tudományos közlemény
147
---
231
359
Hirsch index5
7
---
---
---
Oktatási művek
2
---
---
---
Felsőoktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
1
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
1
---
---
---
Folyóiratcikk
1
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
30
33
Összes közlemény és összes idézőik
150
---
261
392
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. júl. 1. 4:06