Karádi István tudományos és oktatási közleményeinek összefoglalása MTA V. Orvostudományi Osztály (2024.04.12)
Tudományos és oktatási közlemények
Száma
Hivatkozások 1
Összesen
Részletezve
Független
Összesen
I. Folyóiratcikk 2
302
---
---
---
szakcikk, nemzetközi folyóiratban, idegen nyelvű
---
115
szakcikk, hazai idegen nyelvű
---
8
6
11
szakcikk, magyar nyelvű
---
131
17
22
szakcikk, sokszerzős, érdemi szerzőként 3
---
2
493
674
összefoglaló közlemény
---
24
113
128
rövid közlemény
---
22
307
358
II. Könyv
2
---
---
---
a) Szakkönyv, kézikönyv, tankönyv szerzőként
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
1
0
0
aa) Felsőoktatási tankönyv
---
0
0
0
b) Szakkönyv, kézikönyv, konferenciakötet, tankönyv szerkesztőként
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
1
---
---
bb) Felsőoktatási tankönyv
---
0
III. Könyvrészlet
28
---
---
---
idegen nyelvű
---
4
1
1
magyar nyelvű
---
17
0
0
cc) Felsőoktatási tankönyvfejezet
---
7
0
0
IV. Konferenciaközlemény 4
8
---
82
88
Oktatási közlemények összesen (II.aa,bb-III.cc)
---
7
0
0
Tudományos közlemények összesen (I.-IV)
333
Tudományos és oktatási közlemények összesen (I-IV.)
340
---
V. További tudományos művek
93
---
---
---
További  tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is
---
84
7
7
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok
---
9
28
35
Oltalmak (szabadalmak)
---
0
0
0
VI. Hivatkozott absztraktok 5
7
---
8
12
Összes hivatkozás 1
---
---
Hirsch index 6
43
---
---
---
g index 6
70
---
---
---
Speciális tudománymetriai adatok
Száma
Összes hivatkozás
Első szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
72
342
Utolsó szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
42
584
A tudományos fokozat (Kandidátus) elnyerése utáni (1990) teljes tudományos folyóiratcikkek száma
275
Az utolsó 10 év (2014 - 2024) tudományos, teljes, lektorált tudomáyos folyóiratcikkeinek száma
42
192
A legmagasabb hivatkozottságú közlemény hivatkozásainak száma (az összes hivatkozás százalékában)
601
10,84%
Hivatkozások száma, amelyek nem szerepelnek a WoS/Scopus rendszerben
---
295
Jelentés, guideline
9
7
Csoportos (multicentrikus) közleményben kollaborációs közreműködő 7
1
Megjegyzések:
1 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli, a WoS és/vagy Scopus rendszerben nyilvántartott adatok
2 lektorált, tudományos folyóiratban
3 a szerző írásban nyilatkozik, hogy érdemi szerzői hozzájárulásával készültek szerzőként jegyzett közleményei, és az érdemi hozzájárulást dokumentálni tudja
4 konferenciaközlemény folyóiratban, könyvben vagy egyéb konferenciakötetben
5 nem-hivatkozott absztrakt itt nem kerül az összesítésbe
6 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli összes hivakozással számolva. A Hirsch és a g index definíciója
7 közreműködés esetén a csoportos szerzőségű közlemények hivatkozottsága külön értékelendő, és nem számítható be az összesített hivatkozások közé
n.a. = nincs adat
2024. ápr. 12. 16:29