MTA IX.  Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Halmai Péter adatai (2024.05.30)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások2
Teljes tudományos közlemények1
Összes
Részletezve
Független hivatkozások száma
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
112
---
a IX. Osztály nemzetközi listás folyóirataiban
---
20
408
430
 a IX. Osztály hazai listás folyóirataiban
---
71
749
751
egyéb tudományos folyóiratban idegen nyelven
---
10
12
12
egyéb tudományos folyóiratban magyar nyelven
---
11
10
10
II. Könyvek
38
---
593
601
a) Könyv
24
---
593
601
a1) szakkönyv, monográfia, kézikönyv (pp. > 112.)
14
---
574
582
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
14
574
582
a2) rövid könyv, monográfia (48 < pp. <= 112)
8
---
17
17
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
8
17
17
a3) műhelytanulmány és egyéb (pp. <= 48)
2
---
2
2
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
2
2
2
b) Szerkesztett könyv
14
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
magyar nyelvű
---
14
---
III. Könyvrészlet
50
---
244
244
idegen nyelvű
---
10
5
5
magyar nyelvű
---
40
239
239
IV. Konferenciakötetben megjelent teljes előadásszöveg
45
---
67
69
idegen nyelvű
---
33
57
58
magyar nyelvű
---
12
10
11
Tudományos közlemények összesen (I.-IV.)
245
---
idegen nyelvű hivatkozások összesen (I.-IV.)
---
---
570
583
További tudományos művek4
85
---
160
163
Felsőoktatási művek
10
---
0
0
Tankönyv, jegyzet
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
6
0
0
tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
tankönyv része magyar nyelven
---
4
0
0
Ismeretterjesztő művek
Könyvek
1
---
0
0
Folyóiratcikkek, könyvrészletek
5
---
0
0
Közérdekű nem besorolt művek
17
---
8
8
Megjegyzések
A IX. Osztály doktori bizottságai és rövidítései:
Állam- és Jogtudományi Bizottság (ÁJB)
Demográfia (DEM)
Gazdaságtudományi Minősítő Bizottság (GMB)
Hadtudományi Bizottság (HDT)
Nemzetközi- és Fejlődéstanulmányok Tudományos Bizottság (NFT)
Politikatudományi Bizottság (PLT)
Regionális Tudományok Bizottsága (RGT)
Szociológiai Tudományos Bizottság (SzOC)
Az MTMT nem tudja szolgáltatni a folyóiratok bizottsági besorolását, ezt a pályázóknak kell a közlemények pontozásához figyelembevennie, a IX. Osztály honlapján szereplő információk alapján.
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
'--- : Nem kitölthető cella
1 Teljes tudományos közlemény ebben az adatbázisban: (részletek)
I. Folyóiratcikk : szakcikk, tanulmány, esszé, összefoglaló cikk, rövid, 3 oldalt meghaladó közlemény
II. Könyv jellegű kiadványok:
a1) 112 oldalt (cca. 7 szerzői ívet) meghaladó szakkönyv, monográfia, kézikönyv
a2) 48 oldalt meghaladó, de-112 oldalnál nem hosszabb (cca. 3-7 szerzői ív) terjedelmű kis monográfia
a3) 48 oldal (cca. 3 szerzői ív) vagy annál rövidebb műhelytanulmány és egyéb könyv jellegű kiadvány
III. Könyvrészlet : szaktanulmány, esszé, fejezet 112 oldalt (cca. 7 szerzői ívet) meghaladó szakkönyvben, monográfiában, kézikönyvben.
2 Disszertáció és egyéb típusú, valamint a szerkesztett könyvekre adott hivatkozások nélkül.
3 Ide értve a teljes közlemények listájában nem szereplő publikációkat, a műhelytanulmányokat, munkahelyi monográfiákat, a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent műveket és minden olyan tudományos művet, ami a I.-IV. sorokban nem került összeszámlálásra.
2024. máj. 30. 17:45