MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Halmai Péter adatai (2024.05.30)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
99
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
16
309
324
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
9
58
63
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
74
800
804
II. Könyvek
39
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
24
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
24
593
601
b) Könyv, szerkesztőként2
15
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
15
---
---
III. Könyvrészlet
64
---
---
---
idegen nyelvű
---
13
5
5
magyar nyelvű
---
51
274
275
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
61
---
---
---
idegen nyelvű
---
45
81
82
magyar nyelvű
---
16
14
15
Közlemények összesen (I.-IV.)
263
---
Absztrakt3
9
---
3
4
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
106
---
110
111
Összes tudományos közlemény
378
---
Hirsch index5
28
---
---
---
Oktatási művek
13
---
---
---
Felsőoktatási művek
10
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
6
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
4
0
0
Oktatási anyag
3
---
10
10
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
8
---
---
---
Folyóiratcikk
1
0
0
Könyvek
---
2
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
5
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
17
---
8
8
További közlemények7
2
0
0
Egyéb szerzőség8
1
---
1
1
Idézők szerkesztett művekre
---
---
129
129
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
109
109
Összes közlemény és összes idézőik
419
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2024. máj. 30. 17:59