MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Frank Tibor adatai (2021.10.24)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
149
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
25
118
118
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
2
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
44
126
126
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
78
196
196
II. Könyvek
47
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
19
---
---
---
idegen nyelvű
---
10
324
324
magyar nyelvű
---
9
236
238
b) Könyv, szerkesztőként 2
28
---
---
---
idegen nyelvű
---
15
---
---
magyar nyelvű
---
13
---
---
III. Könyvrészlet
108
---
---
---
idegen nyelvű
---
52
233
233
magyar nyelvű
---
56
70
70
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
13
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
1
1
magyar nyelvű
---
11
22
22
Közlemények összesen (I.-IV.)
317
---
Absztrakt3
0
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
66
---
73
73
Összes tudományos közlemény
383
---
Hirsch index5
16
---
---
---
Oktatási művek
4
---
---
---
Felsőoktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
1
1
1
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
3
---
8
8
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
26
---
---
---
Folyóiratcikk
19
14
14
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
7
4
4
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
21
---
4
4
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
5
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
769
769
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
249
249
Összes közlemény és összes idézőik
439
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. okt. 24. 9:24