MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Birkás Márta adatai (2022.01.22)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
141
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
45
473
542
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
44
226
269
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
52
57
64
II. Könyvek
23
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
5
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
34
34
magyar nyelvű
---
3
4
4
b) Könyv, szerkesztőként 2
18
---
---
---
idegen nyelvű
---
10
---
---
magyar nyelvű
---
8
---
---
III. Könyvrészlet
29
---
---
---
idegen nyelvű
---
18
44
64
magyar nyelvű
---
11
2
2
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
114
---
---
---
idegen nyelvű
---
77
97
101
magyar nyelvű
---
37
16
16
Közlemények összesen (I.-IV.)
307
---
953
Absztrakt3
27
---
1
2
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
136
---
104
105
Összes tudományos közlemény
470
---
Hirsch index5
18
---
---
---
Oktatási művek
27
---
---
---
Felsőoktatási művek
22
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
2
47
47
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
6
39
39
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
14
16
16
Oktatási anyag
5
---
33
33
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
81
---
---
---
Folyóiratcikk
63
33
33
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
18
7
7
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
5
---
1
1
További közlemények7
1
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
37
37
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
53
56
Összes közlemény és összes idézőik
584
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. jan. 22. 0:02