MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Horváth Gyula adatai (2023.03.29)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
128
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
16
120
123
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
4
4
4
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
2
1
1
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
106
454
454
II. Könyvek
60
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
23
---
---
---
idegen nyelvű
---
15
113
113
magyar nyelvű
---
8
524
524
b) Könyv, szerkesztőként2
37
---
---
---
idegen nyelvű
---
9
---
---
magyar nyelvű
---
28
---
---
III. Könyvrészlet
144
---
---
---
idegen nyelvű
---
42
104
104
magyar nyelvű
---
102
253
256
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
77
---
---
---
idegen nyelvű
---
27
10
10
magyar nyelvű
---
50
35
35
Közlemények összesen (I.-IV.)
409
---
Absztrakt3
3
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
90
---
92
92
Összes tudományos közlemény
502
---
Hirsch index5
16
---
---
---
Oktatási művek
6
---
---
---
Felsőoktatási művek
4
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
4
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
2
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
96
---
9
9
További közlemények7
2
1
1
Egyéb szerzőség8
11
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
542
544
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
68
68
Összes közlemény és összes idézőik
617
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. márc. 29. 9:18