MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Pléh Csaba adatai (2022.06.25)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
382
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
65
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
10
10
13
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
35
111
131
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
272
410
518
II. Könyvek
60
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
22
---
---
---
idegen nyelvű
---
6
16
16
magyar nyelvű
---
16
335
356
b) Könyv, szerkesztőként 2
38
---
---
---
idegen nyelvű
---
8
---
---
magyar nyelvű
---
30
---
---
III. Könyvrészlet
146
---
---
---
idegen nyelvű
---
42
64
84
magyar nyelvű
---
104
200
232
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
35
---
---
---
idegen nyelvű
---
18
15
17
magyar nyelvű
---
17
7
9
Közlemények összesen (I.-IV.)
623
---
Absztrakt3
12
---
3
3
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
69
---
135
162
Összes tudományos közlemény
704
---
Hirsch index5
26
---
---
---
Oktatási művek
26
---
---
---
Felsőoktatási művek
18
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
11
74
74
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
7
46
52
Oktatási anyag
8
---
2
3
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
24
---
---
---
Folyóiratcikk
16
8
8
Könyvek
---
5
9
9
További ismeretterjesztő művek
---
3
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
46
---
3
3
További közlemények7
9
1
2
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
368
385
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
174
181
Összes közlemény és összes idézőik
809
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. jún. 25. 1:22