MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Csatári Bálint adatai (2021.04.22)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
128
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
4
69
77
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
5
9
10
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
119
308
308
II. Könyvek
18
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
7
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
1
1
magyar nyelvű
---
6
123
123
b) Könyv, szerkesztőként 2
11
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
---
---
magyar nyelvű
---
8
---
---
III. Könyvrészlet
149
---
---
---
idegen nyelvű
---
18
46
46
magyar nyelvű
---
131
272
272
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
64
---
---
---
idegen nyelvű
---
12
15
15
magyar nyelvű
---
52
85
85
Közlemények összesen (I.-IV.)
359
---
928
937
Absztrakt3
6
---
1
1
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
101
---
142
142
Összes tudományos közlemény
466
---
Hirsch index5
15
---
---
---
Oktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
26
---
---
---
Folyóiratcikk
17
4
4
Könyvek
---
1
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
8
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
11
---
0
0
További közlemények7
1
0
0
Egyéb szerzőség8
2
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
77
77
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
42
43
Összes közlemény és összes idézőik
506
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. ápr. 22. 13:37