Fodor László tudományos és oktatási munkásságának összefoglalása
MTA X. Földtudományok Osztálya (2021.12.05)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Összesen
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk2
105
---
---
---
teljes cikk2, nemzetközi folyóiratban
---
69
teljes cikk, hazai idegen nyelvű folyóiratban
---
10
67
82
teljes cikk, hazai magyar nyelvű folyóiratban
---
26
125
183
II.Könyvek
7
---
---
---
a) Szakkönyv és monográfia
3
---
---
---
Szakkönyv, kézikönyv, idegen nyelvű
---
2
30
30
Szakkönyv, kézikönyv, magyar nyelvű
---
1
6
6
Felsőoktatási tankönyv
---
0
0
0
b) Könyv, tanulmánygyűjtemény szerkesztőként
4
---
---
---
Szerkesztett könyv, idegen nyelvű
---
4
---
---
Szerkesztett könyv, magyar nyelvű
---
0
---
---
Felsőoktatási tankönyv
---
0
---
---
III.Könyvfejezet, szaktanulmány
33
---
---
---
Könyvfejezet, idegen nyelvű
---
17
354
445
Könyvfejezet, magyar nyelvű
---
16
2
4
Tankönyvekbe írt fejezetek
---
0
0
0
IV. Konferenciaközlemény3
29
---
---
---
idegen nyelven
---
27
89
151
magyar nyelven
---
2
1
2
V. Térképek4
16
---
19
26
Tudományos közlemények összesen(I-IV.)
190
---
VI. Egyéb tudományos
282
---
---
---
Egyéb tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is6
---
280
53
83
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok
---
2
0
0
Idézettség száma1
---
---
Hirsch-index1
31
---
---
---
Speciális tudománymetriai adatok
Száma
Első szerzős teljes tudományos közlemények száma
50
WOS és/vagy Scopus-ban referált folyóiratban megjelent tudományos folyóiratcikkek száma5
72
Az utolsó tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (1991) WOS és/vagy Scopusban referált foyóiratban megjelent tudományos folyóiratcikkek száma5
70
Idézettség WOS és/vagy Scopus-ban referált folyóiratban5
Az utolsó tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (1991) közlemények idézettsége WOS és/vagy Scopus-ban referált folyóiratban5
Megjegyzések:
A folyóiratcikkek között soroljuk fel a tematikus térképet.
A könyvfejezethez értjük a lektorált térképmagyarázó és kirándulásvezető egyes fejezetét, leírását.
A szakkönyvhöz értjük a lektorált térképmagyarázót és kirándulásvezetőt.
Az oktatási anyagokat és ismeretterjesztő közleményeket az általános összefoglaló táblázat mutatja. 
Nem teljes cikkhez értjük hozzászólásokat, korrekciókat. Az egyéb tudományos művekhez értjük a nem lektorált terepgyakorlatvezetőt, ismeretterjesztő térképet is.
1A disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva
2 Lektorált folyóiratban megjelent "szakcikk", "összefoglaló cikk", "rövid közlemény", "sokszerzős vagy csoportos szerzőségű közlemény" besorolású közlemények
3 Konferenciaközlemény folyóirat-különszámban, könyvben vagy egyéb konferenciakiadványban
4 Az atlasz, térkép könyvrészletként és az önálló térkép együtt
5 A Web of Science (WOS) és/vagy Scopus ban referált közleményeket az adatbázis-azonosító alapján összesíti a program
6 Az absztrakt besorolású közlemények (Folyóiratcikk/Absztrakt, Könyvrészlet/Absztrakt, Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt) idézetei nem kerülnek beszámolásra sem ebben, sem az "Idézettség száma" sorban
n.a. = nincs adat
2021. dec. 5. 10:01