MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Fodor László adatai (2022.07.02)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
108
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
71
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
11
68
83
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
26
126
185
II. Könyvek
7
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
31
31
magyar nyelvű
---
1
6
6
b) Könyv, szerkesztőként 2
4
---
---
---
idegen nyelvű
---
4
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
III. Könyvrészlet
29
---
---
---
idegen nyelvű
---
13
379
471
magyar nyelvű
---
16
2
4
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
29
---
---
---
idegen nyelvű
---
27
93
162
magyar nyelvű
---
2
1
2
Közlemények összesen (I.-IV.)
173
---
Absztrakt3
265
---
66
157
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
51
---
79
121
Összes tudományos közlemény
489
---
Hirsch index5
31
---
---
---
Oktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
5
---
---
---
Folyóiratcikk
1
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
4
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
11
---
9
11
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
10
13
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
208
256
Összes közlemény és összes idézőik
505
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. júl. 2. 17:50