Füzi Izabella tudományos és oktatói munkásságának összefoglalása
MTMT tudománymetriai táblázat 
Irodalomtudományi Bizottság
MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya (2021.04.10)
Tudományos közlemények
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (2004)
Összesen
Összes tudományos közlemények száma
48
70
Egyszerzős monográfia
1
1
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
1
1
Két- vagy többszerzős monográfia
1
1
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
1
1
Sajtó alá rendezett tudományos szövegkiadáskötet
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Tanulmánykötet, szerzőként
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Tanulmánykötet, szerkesztőként
9
13
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
1
1
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
8
12
Tudományos művek fordítása
2
3
- mongráfia
0
0
- tanulmány
2
3
- egyéb
0
0
Tanulmány folyóiratban (> 5 oldal)
11
16
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
3
3
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
8
13
Könyvfejezet, konferencia- vagy többszerzős tanulmánykötetben megjelent tudományos közlemény (konferencia-absztraktokat kivéve)
14
20
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
4
4
- idegen nyelvű, hazai kiadású
1
3
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
9
13
Ismertetés, kritika, recenzió (szakfolyóiratban)
3
5
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
1
1
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
2
4
Egyéb tudományos
7
11
- kisebb közlemények (<= 5 oldal)
7
11
- forrásszövegek közzététele
0
0
- kiállítási katalógustételek
0
0
- egyéb tudományos közlemények közül idegen nyelvű
1
3
Tudományos közlemények összesen
48
70
Egyéb közlemények
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (2004)
Összesen
Ismeretterjesztő cikk
2
2
Esszé, népszerű kiadások elő- és utószava, köszöntő, nekrológ stb.
0
0
Tankönyv, felsőoktatási jegyzet
0
0
Fejezet tankönyvben, felsőoktatási jegyzetben
0
0
Szerkesztett tankönyv, szerkesztett felsőoktatási jegyzet
0
0
Összesen
2
2
A közlemények független idézettsége
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (2004)
Összesen
Folyóiratban
91
117
Idegen nyelvű
6
7
Magyar nyelvű
85
110
Könyvben
14
18
Idegen nyelvű
0
1
Magyar nyelvű
14
17
Könyvrészletben, tanulmányban
18
25
Idegen nyelvű
2
2
Magyar nyelvű
16
23
Disszertációban
5
7
Idegen nyelvű
3
3
Magyar nyelvű
2
4
Egyéb típusú idézők
4
4
Idegen nyelvű
1
1
Magyar nyelvű
3
3
Minden típusú idéző összegezve
132
171
Idegen nyelvű összegezve
12
14
Magyar nyelvű összegezve
120
157
A doktori eljáráshoz szükséges további adatokhoz lásd az Irodalomtudományi Bizottság kiegészítő adatlapját
n.a. = nincs adat
2021. ápr. 10. 21:11