MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Trócsányi András adatai (2024.02.22)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
46
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
12
85
86
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
6
69
72
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
28
147
155
II. Könyvek
12
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
3
165
168
b) Könyv, szerkesztőként2
9
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
---
---
magyar nyelvű
---
6
---
---
III. Könyvrészlet
56
---
---
---
idegen nyelvű
---
18
82
88
magyar nyelvű
---
38
76
80
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
37
---
---
---
idegen nyelvű
---
10
12
13
magyar nyelvű
---
27
69
86
Közlemények összesen (I.-IV.)
151
---
705
748
Absztrakt3
7
---
0
2
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
23
---
42
43
Összes tudományos közlemény
181
---
747
793
Hirsch index5
16
---
---
---
Oktatási művek
4
---
---
---
Felsőoktatási művek
3
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
1
8
8
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
2
12
12
Oktatási anyag
1
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
15
---
---
---
Folyóiratcikk
8
6
6
Könyvek
---
1
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
6
2
2
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
3
---
0
0
További közlemények7
2
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
61
62
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
62
63
Összes közlemény és összes idézőik
205
---
898
946
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2024. febr. 22. 2:21