MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Inotai András adatai (2022.05.26)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
203
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
82
12
13
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
18
8
8
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
103
46
49
II. Könyvek
101
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
68
---
---
---
idegen nyelvű
---
51
77
78
magyar nyelvű
---
17
36
37
b) Könyv, szerkesztőként 2
33
---
---
---
idegen nyelvű
---
8
---
---
magyar nyelvű
---
25
---
---
III. Könyvrészlet
174
---
---
---
idegen nyelvű
---
127
17
19
magyar nyelvű
---
47
30
33
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
70
---
---
---
idegen nyelvű
---
63
3
3
magyar nyelvű
---
7
0
0
Közlemények összesen (I.-IV.)
548
---
229
240
Absztrakt3
6
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
159
---
24
24
Összes tudományos közlemény
713
---
253
264
Hirsch index5
6
---
---
---
Oktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
8
---
---
---
Folyóiratcikk
7
2
2
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
1
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
97
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
9
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
54
54
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
19
19
Összes közlemény és összes idézőik
827
---
328
339
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. máj. 26. 13:43