MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Madarász Tamás adatai (2022.08.08)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
19
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
7
44
51
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
3
5
10
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
9
0
1
II. Könyvek
8
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
5
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
9
9
magyar nyelvű
---
3
0
0
b) Könyv, szerkesztőként 2
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
---
---
magyar nyelvű
---
1
---
---
III. Könyvrészlet
9
---
---
---
idegen nyelvű
---
7
21
24
magyar nyelvű
---
2
0
0
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
57
---
---
---
idegen nyelvű
---
30
9
13
magyar nyelvű
---
27
1
4
Közlemények összesen (I.-IV.)
93
---
89
112
Absztrakt3
16
---
0
1
Kutatási adat
1
0
0
További tudományos művek4
39
---
18
25
Összes tudományos közlemény
149
---
107
138
Hirsch index5
6
---
---
---
Oktatási művek
2
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
2
---
1
1
Oltalmi formák
1
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
2
---
---
---
Folyóiratcikk
2
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
3
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
29
30
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
14
14
Összes közlemény és összes idézőik
157
---
151
183
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. aug. 8. 17:36