MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Nábrádi András adatai (2023.05.31)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
111
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
23
118
137
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
41
172
204
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
47
106
133
II. Könyvek
38
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
16
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
1
2
magyar nyelvű
---
13
143
180
b) Könyv, szerkesztőként2
22
---
---
---
idegen nyelvű
---
8
---
---
magyar nyelvű
---
14
---
---
III. Könyvrészlet
48
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
18
25
magyar nyelvű
---
43
49
83
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
129
---
---
---
idegen nyelvű
---
70
49
72
magyar nyelvű
---
59
41
59
Közlemények összesen (I.-IV.)
326
---
697
895
Absztrakt3
40
---
6
7
Kutatási adat
1
1
1
További tudományos művek4
105
---
60
115
Összes tudományos közlemény
472
---
764
Hirsch index5
16
---
---
---
Oktatási művek
60
---
---
---
Felsőoktatási művek
40
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
2
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
24
43
58
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
4
1
1
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
10
5
7
Oktatási anyag
20
---
4
4
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
13
---
---
---
Folyóiratcikk
5
1
1
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
8
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
11
---
0
2
További közlemények7
11
4
5
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
39
71
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
206
223
Összes közlemény és összes idézőik
567
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. máj. 31. 21:50